איזור חופשי

כל הצילומים בבלוג הם צילומים שאני צלמתי בעיר תל אביב ובכלל בעיקר בנושא של איכות חיים אורבנית ואכיפת חוק נאותה על פורעי חוק וסדר במיוחד מוקדש חלק מרכזי לבעית שתית אלכוהול מופרזת ע''י נוער ומכירת אלכוהול בניגוד לשעות הקבועות בחוק בנוסף בעית מטרדים מעסקי לילה הפוגעים באיכות ורמת החיים של התושבים בעיר ואיך העירייה נותנת היתרים לפתיחתם של ברים ופאבים בביניינים עם דירות מגורים דבר הפוגע בדיירים ובכלל מי היה רוצה שיפתחו לו פאב רועש מתחת לחלון חדר השינה .