איזור חופשי

חשיבות המיחזור באומנות- מירי ישראלי

האומנות היא המגשרת בין התרבות לסביבה, היא מלאכת מחשבת של האומן היוצר, בין עולם החומר לעולם הרוח ע"י העברת מסר רעיוני דרך החומר שנוצר מהסביבה.

בני האדם משתמשים כל שנה ביותר ממה שהמערכות האקולוגיות מסוגלות לייצר בשנה, כושר ההתחדשות של הטבע אינו מדביק כיום את קצב הצריכה שלנו.

האנושות צורכת במשך שנה את מה שלוקח לטבע שנה וארבעה חודשים לייצר ולחדש מחדש.

מאחר ומשאבי הטבע הם מוגבלים, נוצרה מציאות שבה העולם צורך משאבים הרבה יותר ממה שהטבע מייצר בעבורנו.

במקום לצרוך ממשאבי הטבע, נחזיר לטבע, נשתמש בפסולת כמשאב קיים.
מה אנחנו מרוויחים כאשר אנו ממחזרים?
-הפחתת כמות הפסולת המיועדת להטמנה – חסכון בקרקע יקרה והגדלת השטחים הפתוחים.
- אנחנו מזהמים פחות את הקרקע המשפיעה על גידולי החקלאות, מי התהום וזיהום האוויר.
- אנחנו מבזבזים פחות את המשאבים של כדור הארץ.
- אנחנו חוסכים באנרגיה הדרושה לייצור מוצרים חדשים.

 כאומנית המשתמשת בחומרי גלם רבים לצרכי היצירה, ברצוני להעלות את המודעות לבעיות הסביבתיות המקיפות אותנו ולקחת אותם בחשבון בעת היצירה.לקחת חומר גלם קיים ולתת לו פרשנות חדשה משלנו.

לפיכך נודעת חשיבות רבה למיחזור באומנות הן מבחינה חינוכית, כלכלית ואקולוגית.

תובלו להתרשם מרעיונות באתר שלי www.greenart.co.il

 אומנות ירוקה - מושיטה את ידה לסביבה!

מירי ישראלי