איזור חופשי

בואנו לבחון מי היא הנהגה רצויה, אנו מעוניינים לגלות מה היא השקפת עולמה, ומה הוא החזון אותה היא נושאת. אנו מאמינים שדף זה יספק בעבורכם את התשובה לשאלות הנוגעות לליבה הערכית, והמוסרית שמלכדת את מפלגת ברית עולם, ואת אנשיה.
 
נתחיל מהסוף:
מפלגת ברית עולם הינה מפלגה חברתית. היא באה מהעם, ופועלת למען העם, ולפיכך, מחוייבותה היחידה הינה להיטיב עם העם. אנו, במפלגת ברית עולם רואים כערך עליון, יצירת חברה בריאה ומדינה מתוקנת שבה כלל אזרחיה, יוכלו לקיים מהלך חיים תקין, בריא ומאושר.

יצירת חברה שכזאת יכולה לצמוח רק מתוך התובנה כי חברה איננה רק אוסף של בני אדם. חברה אנושית, שמאוגדת לצורך עניין זה תחת הכותרת מדינה, הינה בראש ובראשונה שותפות גורל בין חבריה, שמבוססת על ערכים משותפיםעבר משותףודימוי שריר של האזרחים את העתיד כבהיר וחיובי. שותפות כזאת יכולה להיווצר אך ורק באמצעות כינון הסדרים חברתיים המקובלים על כלל השותפים. יתרה מזאת, שותפות שכזאת דורשת מנהיגות ישרה, אמיצה, אחראית ומוכוונת כלפי עשיית טוב עם העם. לכן, אנו טוענים ששותפות שכזאת מחייבת כריתת ברית עולם בין העם למנהיגיו.
 
למה דווקא עכשיו?
בשנים האחרונות התרחבו הפערים בחברה הישראלית לכדי תהומות. די במבט חטוף על הדיווחים התקשרותיים בעיתונות הכלכלית, ובעיתונות בכלל, בכדי להבין את עומק השבר. מדינת ישראל כיום, היא מדינה שסועה חברתית ותשושת קרבות, ואזרחיה עייפו מן הסיפורים הנושנים שנמכרו להם ונשחקו עד דק, בדבר היותנו במצב חירום ביטחוני, המחייב מיקוד של מרבית האנרגיות השלטוניות ב"אתגר הביטחוני", וכפועל יוצא הזנחה של שאר תחומי החיים במדינת ישראל.
קצרה היריעה מלהכיל את כלל הנתונים והמדדים המספרים את התמונה המלאה בנוגע למקומה האמיתי של מדינת ישראל ביחס לעולם המערבי, אולם די להביט באסופה נקודתית של נתונים ודוגמאות באשר לכלל תחומי החיים במדינת ישראל, בכדי להבין שהחברה הישראלית הינה על סף פשיטת רגל ולא בכדי:

·        חינוך
חוסן לאומי לא נוצר רק באמצעות כמות הטנקים שמחזיקה מדינה, או באמצעות שליטה טריטוריאלית בשטחים בעלי חשיבות אסטרטגית. חוסן לאומי, נמדד גם בלכידות חברתית שמתגבשת כתוצאה מאמונתם של אזרחי המדינה בכך שצפוי להם עתיד חיובי. עתיד שכזה יכול להווצר אך ורק אם אזרחי המדינה יזכו להשכלה איכותית, שתבדל את ישראל מהעולם ותעניק לה יתרון איכותי משמעותי, שאין חשוב ורלוונטי ממנו בעולם גלובלי כמו בימינו.
מיקומה של מדינת ישראל במבחני הפיז"ה, הבוחנים את רמתם הלימודית של תלמידי כיתות ט' ברחבי העולם בתחומי הקריאה, המתמטיקה והגישה למדעים, הן מצבה שותקת לשחיקתו של תחום החינוך במדינת ישראל. במבחן פיז"ה האחרון דורגה ישראל במקום ה-36 בקריאה, וה-41 במתמטיקה וגישה למדעים.
ואז נשאלת השאלה, האם מדינת ישראל יכולה להרשות לעצמה, בפרט לאור היותה מבודדת תרבותית ומוקפת מדינות שאינן בעלות בריתה, לפגר במידה כזאת אחר העולם המערבי?

·        בריאות
שביתת הרופאים ומאבק המתמחים הבהירו דבר אחד. שירותי הבריאות במדינת ישראל אינם במצב טוב. אמנם, סל התרופות במדינת ישראל הוא בין הגדולים בעולם, אולם מנגד מצבם של בתי החולים ויכולתה של המערכת לתת מענה למצוקה בריאותית של האזרחים הינה בין הנמוכות בעולם המערבי.
הדבר מתבטא היטב בשני מדדים חשובים:
רופאים לנפש: כיום במדינת ישראל ישנם 3.4 רופאים ל-1000 איש, שיעור הנמוך במעט במדינות מערב אירופה, אך לאור הגידול הנמוך מאוד בכמות הרופאים ביחס לגידול באוכלוסייה, אנו צפויים בהתאם לתחזית משרד הבריאות לעמוד בשנת 2020 בפני שוקת שבורה, כאשר יהיו רק 2.7 רופאים ל-1000 נפש.
מיטות לנפש: בשנת 2009 היו במדינת ישראל 1.935 מיטות בבתי החולים ל-1000 איש. זהו שיעור שאין לו אח ורע בעולם המערבי, ולמען האמת הוא דומה מאוד לכמות המיטות לנפש במקסיקו.
וכעת, נשאלת השאלה, האם מדינת ישראל ערוכה להתמודד עם מגפה בסדר גודל ארצי? האם הטיפול הרפואי במדינת ישראל יעיל ואיכותי כפי שהוא יכול להיות?

·        תחבורה
מספיק להביט בתלאות אותן עברו אזרחי ירושלים עד להשקתן של נסיעות המבחן של הרכבת הקלה בעירם כדי להבין עד כמה קשה הסוגייה התחבורתית במדינת ישראל. די להביט בתוכניות להקמת רכבת קלה בת"א אשר יושבות על שולחנה של ממשלת ישראל עוד משנות ה-70 בכדי להבין את גודל המחדל באי הקמתה עד למועד זה.
במבט מפוכח, ניתן לומר שמדינת ישראל מפגרת כיום אחרי העולם המערבי בתחום התחבורה הציבורית שנות דור, וסוגייה זו הינה אחת הסיבות המהותיות להחלשות הפריפריה ועליית מחירי הדירות במרכז הארץ.

·        שיוויון כלכלי
שיוויון כלכלי, הוא אחד מהגורמים החשובים ביותר ליציבות החברתית וליצירת תחושת רווחה בקרב חבריה. היעדרו של גורם זה, ומנגד היווצרותם של פערים מעמדיים מנקרי עיניים, עשויים לכרסם ביציבותה של החברה ולהביא להתמרמרות גדולה בקרב חבריה, שכן היא נובעת משאלה פשוטה אחת: "למה לו יש, ולי אין?".
ממבט קצר על מדדי אי-השיוויון ניתן לראות כי ישראל מדורגת במקום ה-63 בעולם מבחינת חלוקת הכנסות בין תושבי המשק הישראלי, שהוא בין הנמוכים בעולם המערבי. המדד איננו מתחשב בבעלות על נכסים, כלומר ייתכן מאוד שבהתחשבות ברכיב זה בהכנסתו של אדם, התוצאה שתתקבל תציב את ישראל במקום גרוע אף יותר מבחינת שיוויוניות.
האם זהו נתון שמקבלי ההחלטות יכולים לחיות איתו לאורך זמן מבלי שתיווצר תסיסה חברתית שתביא להפלתם? ויותר חשוב מזה, האם אזרחי מדינת ישראל צריכים בכלל לחיות עם נתונים אלו?

·        יוקר המחיה
החיים בישראל יקרים. זו אינה קלישאה, אלא מציאות אותה חיים אזרחי המדינה מדי יום ביומו. מדדים שונים מציגים מימדים שונים לבעיה:
מדד הביג מק, למשל, אשר משווה בין העלות של המבורגר ביג מק במדינות שונות, נותן אינדיקציה טובה ליוקר המחיה באותה מדינה ביחס לעולם. ניתן לראות שבעוד שבארה"ב (העשירה בהרבה מישראל) הביג מק עולה 3.58$, בישראל עולה הביג מק 4.57$. הדבר מצביע באופן פשוט יחסית על יוקר המחיה הגבוה במדינת ישראל ביחס לעולם.
דוגמה נוספת ומוחשית אף יותר, הינה מגמת העלייה בכמות המשכורות הנדרשת בכדי לשלם עבור דירה במחיר ממוצע: משנת 1989, אז נדרשו 69.44 משכורות בכדי לרכוש במדינת ישראל דירה ממוצעת, עלה יחס זה בשנת 2011 ל-127.46 משכורות ממוצעות הנדרשות כדי לשלם עבור דירה במחיר ממוצע.
העליות המשמעותיות בעלותם של החיים במדינת ישראל, הינו גורם מחליש המרפה את ידיהם של האזרחים, ופוגע ביציבותם הכלכלית וברווחתם. בהתאם לכך, אנו רואים בטיפול שורש בבעיה זו כמטרה ראשונה במעלה.
 
מדינת ישראל סובלת כיום ממגרעות רבות ונוספות, בתחומי הריכוזיות, התשתיות, פיזור האוכלוסין ועוד ועוד. נכון לעת זו, ובשל הצורך למציאת מזור לבעיות השונות, אנו נאמר שלא לשם כל התכנסנו. אנו כאן כי אנו מעוניינים להקל ולו במעט על חייו של האזרח המתגורר במדינת ישראל, ולאור המחאה והזעקה העולה מן העם, עכשיו, יותר מתמיד הגיע המועד להכנס לקרביים של העיסוק החברתי-כלכלי, ולתקן את מה שמקולקל.
 
אז מה אנחנו מציעים?
כפי שכבר הכברנו במילים אנו מאמינים כי ישנן רפורמות רבות אשר צריכות להיעשות, בתחומי חיים שונים ומגוונים במדינת ישראל. אנו סבורים שכיום נבחר ציבור שהתבונה הכלכלית-חברתית אינה מצויה בסט כליו, איננו משרת ציבור מתאים. תחת זאת, אנו מתחייבים לפעול בהתאם למצע שיוצג בהמשך, ומבקשים מכם להשמיע את קולכם ולתת לנו לייצג אתכם ולפעול למענכם.
ברצוננו להבהיר כי הכרעות כלכליות וחברתיות, הינן תוצר של מדיניות ואופן קביעת סדרי עדיפויות. במציאות של מגבלת משאבים מתמדת, אין אפשרות לספק את כל הצרכים של כל האזרחים בעת ובעונה אחת, אולם אנו סמוכים ובטוחים שפתרונות רוחביים שיבוצעו בצורה שקולה ואחראית, שאיננה שופכת את ה"תינוק עם האמבטיה", לבעיות המטרידות את מרבית אזרחי מדינת ישראל, הינם הנחוצים והחשובים ביותר בעת הזו.

בהתאם לכך, גיבשה מפלגת ברית עולם, את עיקרי המצע שלה, המבוסס על חזוננו ותפישת עולמנו החברתית-כלכלית. אנו מקווים שלכשיינתן לנו המנדט ע"י העם, נזכה ליישם פתרונות רבים בתחומים אשר מדירים שינה מעינינו כאזרחים מודאגים האחראים לעתידה של מדינת ישראל.