איזור חופשי

בשם המטה למאבק כנגד ה"סגר" (להלן: "הסגר"), שהטילה רכבת ישראל על תושבי רמלה, הנני לפנות אליך ובבהילות, למען התערבותך המיידית בנושא לשם הסרת הסגר ולשם חקירת כל המחדלים שגרמו לתופעה. מדובר בפיקוח נפש ממש, וכל יום שחולף טומן בחובו פוטנציאל לאסון לאומי!!! על כך ראה להלן.
              א. סקירה תמציתית.
1.    העיר רמלה מוקפת ב-4 מפגשי כביש מסילת ברזל בכל מפגש כזה ממוקם מחסום. (להלן: "המפגש").
2.    להלן פרוט מיקומם של המפגשים:
א.    בכניסה הצפונית לעיר, בואכה מת"א לרמלה-רח' הרצל.
ב.    ברח' חשמונאים. רחוב המקשר בין רמלה ולוד.
ג.    מפגש בצומת התעבורה- השופטים. נמצא בסמוך לתחנה המרכזית בעיר.
ד.    מחלף יציאה מהעיר רמלה לכביש 431 ולירושלים. (רמלה דרום מזרח).          
3.    בשנים האחרונות, החלה רכבת ישראל בפעילות אינטנסיבית, תוך כדי הוספת קוים חדשים, ותדירות הרכבות שחלפו את העיר הלכה התעצמה והכפילה את עצמה. כך גם היום, רכבת ישראל מוסיפה קוים לכיוון באר שבע, ירושלים וכו'.
4.     כאן המקום להדגיש ולציין כי העיר רמלה היא היחידה בערי ישראל המוקפת ב-4 מפגשי כביש מסילת ברזל.
5.    לאור ההוספה המשמעותי במספר הקווים החולפים את העיר רמלה ולאור מספר הרכבות החולפות במפגשים (על כך ראה להלן), משרד התחבורה ורכבת ישראל היו אמורים ליתן סדר עדיפות קדימה, לבניית מפלסים תת קרקעיים בעיר רמלה.
6.    עד היום פרט להבטחות של שרי התחבורה השונים , כל אחד בעת שהיה בתפקיד, ופרט להבטחות רכבת ישראל לא נעשה למעשה דבר בנושא.
מצ"ב התכתבויות של האזרח שמעון גונן, ותשובות לשכות השרים. מסומנים "א".
7.    כאן המקום לציין ולהדגיש כי בעיר השכנה באר יעקב, בה קימים 2 מפגשים בלבד, משרד התחבורה כבר עומד בפני סיום בניית מפלסים תת קרקעיים?! האם העדיפות שניתנה לבאר יעקב על פני העיר רמלה נובעת ממניעים פוליטיים? שכן לא יתכן ששיקול הדעת של המעורבים יהיה השקעת משאבים במקום שהן נזקיו והן הסכנה הטמונה בו קטנים לעין שעור מהנזק והסכנות הצפויות לתושבי העיר ברמלה וציבור הנהגים הנתקעים בפקקים אדירים ב-4 מפגשי המסילה כביש בעיר רמלה.
מצ"ב מכתבי תלונה ותשובות משרדי התחבורה והרכבת, מסומנים כנספח "ב".
8.    למעשה העיר נתונה בסגר- על כך ראה להלן.
ב. המציאות בשטח.
9.    כאמור דלעייל, מדובר ב-4 מפגשי כביש מסית ברזל עם מחסום.
10.    בבדיקות שנערכו ע"י גורמים שונים, הוברר כי במפגשים אלו עוברות למעלה מ-230 רכבות ביום!!!! (להלן"מופע הרכבות") האם ישנה עוד עיר במדינה אשר מופע כזה מתקיים בשטחה???
11.    בגין כשל תכנוני של הרכבת, ועל כך ראה להלן, המחסומים מורדים וחוסמים את הצירים המובילים אליהם , בממוצע של 3-6 דקות לכל מעבר רכבת. דהיינו המפגשים חסומים לתנועה למעלה מ-900 דקות ביום???!!!!
12.    תלונות אשר הוגשו לרכבת ישראל נענו בתשובות כמו, "המצב נוצר משיקולי בטיחות", אין מספיק חיישנים ונושאים טכניים ושאר סיבות אשר מצביעות בברור, כי רכבת ישראל לא  נערכה כיאות. ולשם הדוגמא, עוד בהיות הרכבת חונה להעלאת והורדת נושאים בתחנת  לוד, המחסומים כבר סגורים במפגשי הרכבת בעיר. עד הגיעתה למחסום ברח' חשמונאים  עוברים למצער 4 דקות, ואם רכבת מגיעה גם מהכיוון הנגדי חולפים עו 3 דקות!!!  והמחסום סגור, והפקקים האדירים שנוצרים מגיעים למרחק של 2-3 ק"מ מהמחסום!!!!גם משרד התחבורה, ולמעשה  העיר רמלה חסומה, נתונה בהסגר המהווה איום כבד וממשי על חיי התושבים והמשתמשים בדרך. כיום מתוכנן אף להכפיל מספר הרכבות לבאר שבע ולירושלים, ע"י שדרוג המסילה, עובדה זו תעלה את זמן סגירת המחסומים משמעותית.
             מצ"ב מכתבי תושבים ותשובות רכבת ישראל, מסומנים כנספח "ג"
     13. כאמור דלעייל כל הפניות לרכבת ישראל, משרד התחבורה והעיריה נענו אמנם באדיבות אך
           לפעמים הטילוהאחריות זה לפתחו של זה . ולמעשה בשטח לא נעשה דבר, אלא נותרו
           הבטחות. הסכנה הינה אורבת במפגשים, והכתובת נמצאת על הקיר!!!! החידלון של
           הרשויות, אי התכנון וחוסר מתן דעת על הסכנות לחיי אדם, לאסון המוני, כלל לא נלקחו
            בשיקולי המעורבים.
                       ג. הסכנות המידיות.
14. "סגר"  מסוג זה של למעלה מ-900 דקות ביום גורם ליצירת פקקים אדירים אשר לפעמים
        נמשכים לאורך של יותר מ-2 ק"מ.!!!! ברור מכאן כי כוחות בטחון הכוללים אמבולנסים,
        כבוי אש, משטרה וכיו' לא יוכלו להגיע לעיר בעת אסון המוני ו/או בעת קריאה לעזרה
        דחופה. אין בידנו הנתונים האם כבר נפטרו אנשים, עת הובלו באמבולנס לבית החולים
        אשר איבד זמן רב בהמתנה במחסומים. למותר לציין כי ביה"ח אסף הרופא, נמצא אחרי
        מחסום הרכבת בצפון העיר, ולשם מתנקזת כל תנועת האמבולנסים מהעיר לוד ורמלה.
        הנני להתריע, כי חס וחלילה בעת אסון המוני, כוחות הבטחון לא יצליחו להגיע לעיר!!!
        גרוע יהיה המצב אם רכבת תתקע על המסילה במפגש כתוצאה מתקלה, אירוע כזה כבר
       קרה!!!
       מצ"ב מכתבו של בעל חברת אמבולנסים- מסומן כנספח "ד".
15. בעת  המתנת הנהגים בפקק האדיר שנוצר, מאבדים הנהגים את שלוותם, וחלקם עם
      התחלת הנסיעה מתפרצים לצמתים, עוצרים במרכז הצומת, גורמים לאנדרלמוסיה
       בצמתים, חלקם עוקף רכבים על השולים, ואין מושיע כי שום  ניידת משטרה לא יכולה
       להגיע לאכיפה ו/או להתראה ו/או להכוונת התנועה. מדובר בסכנה ממשית.
16. בגין ההמתנה מורטת עצבים וזמן רב במחסומים, הנהגים מאחרים לעבודה, לפגישות,
     ולמעשה מבוזבזים משאבים רבים הכוללים ימי עבודה, דלק רב וכוי'.
17. זהום אויר כבד נוצר עקב הפקקים האדירים וזמני ההמתנה הארוכים.
18. תדמית העיר אשר גם כך אינה מן המשופרות נפגעת, ותושבי העיר נתקלים בבוז וליגלוג
      מצד העוברים בעיר הנתקע
http://www.petitions.co.il/מטה%20המאבק%20לפתיחת%20הסגר%20של%20רכבת%20ישראל%20על%20העיר%20רמלה%20והסביבה,ונגד%20משרד%20התחבורה.
mla